Uvjeti rezervacije 

  • Cijene se odnose na uslugu noćenja, za jednu noć, za cijeli apartman.
  • Boravišna pristojba je uključena u cijenu noćenja, također postupak prijave i odjave gosta.
  • Vaša rezervacija će biti potvrđena nakon uplate akontacijskog iznosa:.
    • 30%-40 % od ukupno cijene za boravak
  • Ponudu o točnom iznosu ćete dobiti na vaš e-mail kao i ostale podatke potrebne za plaćanje.
  • Preostali dio ukupne cijene se plaća odmah prilikom dolaska a prije korištenja apartmana..
  • U slučaju nedolaska gosta ili otkazivanja rezervacije zadržava se uplaćena akontacija.
  • Uplatom akontacije potvrđujete da ste suglasni sa uvjetima rezervacije i našim Kućnim redom i da iste prihvaćate.

Plaćanje 

  • Plaćanje je moguće sa  karticom, putem Paypal-a ili bankovnim transferom.

  

Plaćanje sa karticom

 

Plaćanje putem Paypal-a

 

Plaćanje putem bankovnog prijenosa                   

Carević Mili, Put kapelice 10,
 21320 Baska Voda, Croatia
 OTP banka Hrvatska d.d.
Swiftcode:  OTPVHR2X

 Ibancode:  HR7024070003105182387