Regulamin porzadku domowego

Serdecznie witamy!

Niniejszym chcielibyśmy zapoznać Państwa z regulaminem porządku domowego, którego stosowanie uprzyjemni Wasz pobyt w naszym domu, a w sprawach dodatkowych prosimy o kontakt z gospodarzem.

 • Zakwaterowanie rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godz. 12:00, a kończy ostatniego dnia pobytu o godz. 9:00.
 • 0d razu po pnyjeździe prosimy o pnekazanie gospodarzowi swojego dowodu osobistego lub paszportu w celu zgłoszenia Waszego pobytu w Izbie Turystycznej.
 • Goście muszą uważać na swoje rzeczy i drogocenne przedmioty pozostawione w apartamencie/pokoju ponieważ właściciel nie odpowiada za ich ewentualne zniknięcie.
 • Goście odpowiadają za swoje zachowanie w domu i w jego okolicy, a w razie nieszczęśliwego wypadku sami ponoszą jego konsekwencje.
 • Prosi my o zamyk anie drzwi wej ściowych do apartamentu również w trakcie pobytu w nim. Przed wyjściem należy zamknąć drzwi i okna, złożyć parasole słoneczne, wyłączyć światło, wszystkie urządzenia elektryczne (TV, klimatyzacja, kuchenkę…) oraz zamknąć wodę.
 • Pod nieobecność gościa właściciel obiektu może wejść do apartamentu/pokoju w celu zapobiegnięcia ewentualnej szkodzie lub w razie zagrożenia.
 • Niedozwolone jest niszczenie wyposażenia i sprzętu, wszczynanie awantur i przeszkadzanie innym gościom; szczególnie zabronione jest głośne zachowywanie się w godzinach od 14:00 do 17:00 oraz od 22:00 do 8:00.
 • Wejście i pobyt w obiekcie jest dozwolony tylko dla osób, które są u nas zameldowane jako goście, a na życzenie gospodarz może wyrazić zgodę na odwiedziny w określonym czasie.
 • Nie wolno wnosić broni, materiałów ekspozycyjnych łatwopalnych
 • Korzystanie ze sprzętu i urządzeń, które nie stanowią części oferty apartamentu dozwolone jest tylko po uzyskaniu zgody gospodarza.
 • Zwierzęta nie są akceptowane
  • Grillowanie nie jest dozwolone.
  • Gość musi poinformować gospodarza o kradzieży lub uszkodzeniu instalacji, mebli, urządzeń, wyposażenia apartamentu/pokoju. Jeżeli do kradzieży lub uszkodzenia doszło z winy gościa, ten jest zobowiązany do uregulowania jego faktycznej wartości.
  • Palenie w apartamencie jest zabronione z wyjątkiem tarasu lub balkonu.
   • Z apartamentu/pokoju nie wolno wynosić urządzeń i wyposażenia(ręczniki, koce itd.).
   • Jesteś zobowiązany do pozostawienia miejsca noclegowego, z którego korzystasz, w takim stanie, w jakim było w chwili przybycia: czyste i nieuszkodzone.
   • W przypadku nie stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu porządku domowego gospodarz może wypowiedzieć dalsze usługi.

   Życzymy Państwu miłego pobytu